Diensten

Archimedeans begeleidt Transities en Tenders voor multidisciplinaire teams van strategische partnerships.

Transities

Begeleiden van partnerships om de kansen te benutten die maatschappelijke transities bieden: klimaat en energie, slimme en groene mobiliteit, circulaire economie en leefbare en bereikbare steden.

Tenders

Begeleiden van tenderteams om langjarige prestatiecontracten te verwerven die overheden uitvragen in concurrentiegerichte dialoog of best value procurement. Archimedeans heeft in haar bestaan een totale contractwaarde van gewonnen tenders van €1 miljard, met een succes ratio van 2 uit 3, behaald in 40 tenders.