Archimedeans

Succes in aanbesteding en project

Archimedeans is de Tender-architect die verzekert dat u uw winstkans verdubbelt met de helft van uw normale inspanning. Dat alles met plannen die ook uitvoerbaar zijn. Wij werken aan BPKV aanbestedingen waarbij de EMVI waarde voor minimaal de helft uit kwaliteitscriteria bestaat.Sinds ruim tien jaar realiseren wij winst in twee van de drie inschrijving die wij ondersteunen, met een totale waarde van ruim €1 miljard.

Archimedeans zet hiertoe haar TenderMethode in, met de volgende kenmerken: